Članstvo v detektivski zbornici


Detektivi na območju Republike Slovenije se na podlagi 6. člena Zakona o detektivski dejavnosti ZDD-1 obvezno združujejo v Detektivsko zbornico Republike Slovenije (DeZRS).

Članarino za članstvo v DeZRS v skladu z 29. in 45. členom Statuta DeZRS določi Upravni odbor zbornice.

Letna članarina za članstvo v DeZRS je 444,00 EUR ali 37,00 EUR na mesec.

Plačilo članarine na transakcijski račun: SI56 6100 0001 6714 126, Delavska hranilnica, d.d.