Kodeks poklicne etike


Izjavljam:

… da bom opravljal vse poklicne dolžnosti detektiva v skladu z najvišjimi moralnimi in etičnimi načeli in nikoli ne bom zavestno naredil česa, s čimer bi lahko omadeževal poklic detektiva in Detektivsko zbornico Republike Slovenije, ki mi je izkazala zaupanje s podelitvijo detektivske licence

… da se bom kot detektiv vzdržal podajanja vrednostnih sodb o delu drugih detektivov ali kakršnegakoli ravnanja, ki bi lahko škodilo ugledu drugih detektivov in detektivskih družb

… da bom stranko pred podpisom pogodbe seznanil s svojimi možnostmi delovanja in omejitvami pri delovanju in ji pri sklepanju pogodbe ne bom obljubil uspeha, če bom vedel, da je uspeh dvomljiv ali ga sploh ni mogoče doseči

… da bom opravljal vse preiskave v mejah naročila, zakonitosti, moralnosti in detektivske poklicne etike

… da bom spoštoval ustne dogovore kot da bi bili zapisani

… da ne bom strankam svetoval katerikoli protizakoniti ali neetični postopek ali dejanje

… da bom spoštoval zasebnost strank, da se ne bom izneveril njihovemu zaupanju in bom varoval njihove skrivnosti, kot bi bile moje lastne

… da bodo moja vodila za doseganje uspeha resnica, strokovnost, vestnost in preudarnost

… da bom dal stranki vedno poročilo o ugotovitvah (podatkih, informacijah in rezultatih preiskave) o prevzeti zadevi

… da bom poročal strankam o vseh dejstvih, ki jih bom odkril, naj bodo ugodna ali ne

… da bodo moja poročila poštena, resnična, natančna in kolikor se da popolna

… da drugemu detektivu ne bom posredoval podatkov in informacij, če iz narave informacij in podatkov izhaja, da bi posredovanje le-teh lahko škodovalo interesom stranke, s katero sem ali sem bil v poslovnem razmerju