Neveljavne licence

Seznam detektivov, katerih licence so prenehale veljati

Na podlagi 10. člena Zakona o detektivski dejavnosti (Ur. list RS, št. 17/2011 –ZZD-1) objavljamo seznam detektivov, ki ne izpolnjujejo več pogojev za opravljanje detektivske dejavnosti.

Priimek in ime Št. licence / izkaznice Datum prenehanja
AJKUNIĆ Mujo 105 01.05.2013
AJNIHAR Franc 100 29.09.2008
BABNIK Olga 164 01.12.2018
BAČAR Boris 32 01.07.2014
BAKOVNIK Mihael 43 25.02.1998
BALAJ Florim 46 30.10.2016
BANOVEC Darja 77 01.12.2015
BARAČ Boris 33 17.09.2003
BERGANT Andrej 140 28.02.2021
BIZJAK Nataša 125 30.04.2024
BOŽIČ Alojz 11 01.03.2004
BREČKO Lili 204 01.02.2019
BREGAR Lovro 10 12.02.2003
BRENČIČ Franci 72 31.12.2009
BUKOVŠEK Rok 219 17.11.2022
CAR Pavle 2 31.12.1999
CER Robert 222 06.01.2021
ČAVLOVIĆ Marko 44 01.03.2015
ČERV Zdravko 88 01.05.2011
DAVIDOVIČ Branko 26 21.01.2005
DEBELAK Martina 182 05.06.2017
DOMJANIČ Rudolf 82 01.07.2014
DRAGAŠ HROVAT Barbara 130 31.12.2009
DVORŠAK Andrej 47 01.10.2012
DVORŠAK SCHWEIGER Andraž 183 30.04.2016
EDER Anton 107 01.06.2012
FRANJIČ Slavko 9 01.10.2011
FRANKO Godina 152 01.09.2015
FUJS Vitomir 216 13.06.2021
GATNIK Urška 202 01.07.2023
GAŠPARIČ Boštjan 149 01.09.2019
GEČ Vlado 121 01.01.2017
GLAVINOVIČ Jurček 32 28.01.2005
GOSTEČNIK Anton 23 17.09.2003
GRABNAR Darko 78 06.06.2000
GRIČAR Miran 25 21.01.2005
GRM Blaž 197 10.08.2022
GRUBIŠA Andrej 73 30.07.2002
GUČEK Branko 86 01.04.2020
HARIN Stanislav 37 31.12.2012
HORVAT Danijel 234 27.09.2021
HVALA MEDVED Ivan 122 08.10.2018
HVALA MOJCA 241 01.09.2023
JAKLIČ Marij 38 01.10.2005
JANEŽIČ Elvis 147 01.05.2013
JAZBEC Franc 76 31.12.2009
JELENKO Oto 106 01.09.2014
JELOVŠEK Anja 195 08.11.2017
JERAN Vojko 61 21.01.2005
JERKIČ Sebastjan 166 30.06.2021
JUG Žan 224 22.11.2021
JURIČ Branko 24 31.12.2010
KAC Jasna 63 01.10.2018
KARBA Branko 87 01.11.2004
KASTELIC Stina 161 21.05.2019
KLAVORA Mitja 42 01.11.2013
KLAVORA Vito 153 01.03.2017
KLASINC Nathan 184 01.05.2017
KLEMENČIČ Monika 185 26.08.2021
KNAFELC Anton 110 01.03.2014
KOROŠEC Alen 198 01.03.2018
KOŠIČ ŽIŽEK Milena 57 10.03.2017
KOVAČIČ Milan 13 01.06.2002
KRANJC Milan 31 31.12.2012
KRAŠOVEC GOJKOŠEK Dragica 169 31.12.2019
KREK HVALEC Petra 101 17.05.2022
KRIVEC Katja 126 01.11.2013
KRIŽNAR Stanislav 21 21.01.2005
KRŽIŠNIK Boštjan 196 15.01.2020
KUKOVEC Adolf 8 01.11.2013
LAVTAR Polona 209 30.04.2024
LEP ŠIMENKO Suzana 133 01.07.2011
LOZAR ANDREJ 201 23.04.2018
MAJHEN Vasja 75 06.02.2006
MARINI Simon 124 01.10.2010
MIKLAVC Matjaž 48 01.11.2013
MILOŽIČ Martin 1 01.01.2017
MILOŽIČ Vladimira 120 01.04.2017
MISJA Štefan 112 31.01.2016
MLAKAR Stanislav 95 27.05.2020
MLINARIČ Marko 177 03.12.2020
MOČNIK Alojz 22 01.05.2000
MOLEK Sonja 91 01.03.2005
MURKO Mitja 103 01.11.2014
MUŽENIČ Miro 92 01.06.2002
NADIŽAR Irena 176 12.04.2019
NEKREP Franc 64 21.01.2005
NOVAK Vasja 59 01.11.2013
NOVAK Vladimir 35 30.06.2004
OSET Gregor 109 01.03.2017
ODAR Andrej 135 01.01.2018
PAVLIN Vinko 4 31.12.2000
PEINKIHER Anton 123 07.02.2018
PERKO Jože 41 31.01.2016
PERŠAK Boris 90 16.09.2009
POGLAJEN Anton 62 01.03.2005
POSEGA Edo 40 01.11.2014
POŽAR Matjaž 64 26.01.2005
PREBIL Peter 58 21.01.2005
PREDANIČ Jože 7 21.01.2005
PRISTAVEC Bojan 94 28.02.2003
PRISTOV Milan 89 01.05.2015
PRIVŠEK Vesna 19 09.02.2000
PRIZMIČ Zdenko 68 01.06.2010
PROKŠELJ Nikola 5 01.05.2006
RAZDRIH Franc 14 01.01.2017
REBOLJ Izidor 49 24.09.2015
RENČELJ Zdravko 3 31.12.2012
REPNIK Ciril 98 31.12.2014
RITUPER Ludvik 30 29.02.2016
ROMIH Hinko 50 01.04.2017
ROZMAN Franc 55 01.06.2012
ROŽAJ Robert 65 22.06.2007
ROŽAJ DROBNIČ Tatjana 111 01.06.2007
SEVER Jožef 223 31.12.2021
SKOK Polona 129 31.01.2016
SLAMIČ Tomaž 16 01.09.2004
STRLE Franc 17 06.02.2006
STUDEN Jan 179 29.02.2016
SULJANOVIĆ Hasib 18 09.02.2002
ŠALAMON Gorazd 144 31.12.2013
ŠČUKOVT Boris 66 01.04.2007
ŠČUREC Marjan 51 01.12.2005
ŠILC Dario Iztok 29 31.03.2003
ŠIRCA Danilo 70 14.04.2017
ŠKRABL Matjaž 118 01.06.2014
ŠMITRAN Maja 148 01.02.2023
ŠPINDLER Ladislav 27 31.01.2016
ŠPRAH Milan 60 01.03.2012
ŠPRUK Simona 207 01.01.2019
ŠTUCIN Iztok 187 15.09.2016
TERČIČ Dario 56 05.05.2000
TOMIČ Igor 128 26.07.2019
TORKAR Julijan 6 31.12.2013
TRBIŽAN Ljubo 81 03.01.2009
TRSTENJAK Sara 171 12.04.2017
TRTNIK Zvonimir 99 01.10.2019
URBAS Špela 230 21.11.2022
VALHER Iris 136 01.07.2011
VAUH Stanka 15 31.12.2000
VEDENIK Mihael 85 30.10.2016
VIDMAR Vladimir 67 31.12.2001
VOLER Albin 53 01.01.2005
VOURI Štefan 83 31.01.2016
VRTOVEC Zmago 52 31.12.2014
ZEMLJEN Samo 167 14.08.2019
ZEMLJAK Alojz 71 31.12.2015
ZORE Boris 62 01.06.2005
ZORN Danilo Andrej 20 01.07.2013
ŽELEZEN Aleš 80 07.07.2004
ŽMAVC Peter 28 01.03.2004
ŽUŽEK BEKTAŠEVIĆ Špela 229 2023
top