Izpitni roki

Izpitni roki

Na podlagi Zakona o detektivski dejavnosti (ZDD-1) in Pravilnika o izvajanju Zakona o detektivski dejavnosti, so za leto 2023 razpisani sledeči termini:

Izpitni rok Termin
Pomladanski izpitni rok 17. 4. 2024
Datum za prijavo 20. 3. 2024
Strokovna predavanja /
Prvi izpitni rok
Drugi izpitni rok /
Jesenski izpitni rok /
Datum za prijavo /
Strokovna predavanja /
Prvi izpitni rok /
Drugi izpitni rok /

Kandidati morajo izpolnjevati vse pogoje opredeljene z Zakonu o detektivski dejavnosti (ZDD-1). Pravilno izpolnjeno prijavnico, objavljeno na tej spletni strani, lahko oddate v elektronski ali pisni obliki do navedenega roka.

Kandidatom je na tej spletni strani v Programu detektivskega izpita navedena vsa potrebna literatura in zakonodaja. Na voljo pa so tudi mnogi strokovni članki objavljeni v glasilu »Detektiv«.