Organi detektivske zbornice


Izvoljeni na skupščini, 3. 2. 2017.

Predsednik zbornice dr. DVOJMOČ Miha
Podpredsednik PRIMC Žiga
Sekretarka zbornice PRIMC Teja
Upravni odbor zbornice dr. DVOJMOČ Miha, predsednik
PRIMC Žiga, podpredsednik
BERGANT Andrej
JAKLIČ Janez
LAZIĆ Dejan
PEČOLER Ignacij
PETEK Silvo
TAJNŠEK Tibor
Nadzorni odbor zbornice ČERNAC Silvan, predsednik
KRŽIŠNIK Boštjan
FORTIN Aleksandra
Častno razsodišče zbornice ČERNIVEC Aleš, predsednik
AŽMAN Aleš
DRAGAR Marjan
FAJT Rok
HVALA MEDVED Ivan
NOVAK Karmen
ŠARLAH Tomislav
Komisija za nadzor nad delom članov DeZRS ŠKRABAR Bernarda, predsednica
TAJNŠEK Šeheresada
POSLEK Dušan