Organi detektivske zbornice


Izvoljeni na skupščini, 11. 3. 2021.

Predsednik zbornice dr. DVOJMOČ Miha
Podpredsednik PRIMC Žiga
Sekretarka zbornice PONIKVAR Maša
Upravni odbor zbornice dr. DVOJMOČ Miha, predsednik
PRIMC Žiga, podpredsednik
DERŽEK Jernej
KRAMBERGER Tina
PEČOLER Ignacij
PETEK Silvo
ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ Bernarda
TAJNŠEK Tibor
VUTE Nal
Nadzorni odbor zbornice ČERNAC Silvan, predsednik
FORTIN Aleksandra
TAJNŠEK Šeheresada
Častno razsodišče zbornice DRAGAR Marjan, predsednik
AŽMAN Aleš
DVORŠAK Helena
FAJT Rok
KOCJAN Špela
LORBEK Tina
POSLEK Dušan
Komisija za nadzor nad delom članov DeZRS ŠOBER AŽMAN Mateja, predsednica
JUHART Damjana
NOVAK Stanislav
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ Bernarda