Organi detektivske zbornice


Izvoljeni na skupščini, 11. 3. 2021.

Predsednik zbornice dr. DVOJMOČ Miha

miha.dvojmoc@detektivska-zbornica.si

Sekretarka zbornice PONIKVAR Maša masa.ponikvar@detektivska-zbornica.si
Upravni odbor zbornice dr. DVOJMOČ Miha, predsednik miha.dvojmoc@detektivska-zbornica.si
DERŽEK Jernej jernej.derzek@detektivska-zbornica.si
KRAMBERGER Tina tina.kramberger@detektivska-zbornica.si
PEČOLER Ignacij ignacij.pecoler@detektivska-zbornica.si
PETEK Silvo silvo.petek@detektivska-zbornica.si
ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ Bernarda bernarda.skrabar.damnjanovic@detektivska-zbornica.si
TAJNŠEK Tibor tibor.tajnsek@detektivska-zbornica.si
VUTE Nal nal.vute@detektivska-zbornica.si
Nadzorni odbor zbornice ČERNAC Silvan, predsednik silvan.cernac@detektivska-zbornica.si
FORTIN Aleksandra aleksandra.fortin@detektivska-zbornica.si
TAJNŠEK Šeheresada seheresada.tajnsek@detektivska-zbornica.si
Častno razsodišče zbornice DRAGAR Marjan, predsednik marjan.dragar@detektivska-zbornica.si
AŽMAN Aleš ales.azman@detektivska-zbornica.si
DVORŠAK Helena helena.dvorsak@detektivska-zbornica.si
FAJT Rok rok.fajt@detektivska-zbornica.si
KOCJAN Špela spela.kocjan@detektivska-zbornica.si
LORBEK Tina tina.lorbek@detektivska-zbornica.si
POSLEK Dušan dusan.poslek@detektivska-zbornica.si
Komisija za nadzor nad delom članov DeZRS ŠOBER AŽMAN Mateja, predsednica mateja.sober.azman@detektivska-zbornica.si
JUHART Damjana damjana.juhart@detektivska-zbornica.si
NOVAK Stanislav stanislav.novak@detektivska-zbornica.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ Bernarda bernarda.skrabar.damnjanovic@detektivska-zbornica.si