Organi detektivske zbornice


Izvoljeni na izredni volilni skupščini, 7. 12. 2023.

Predsednica zbornice Tina KRAMBERGER

tina.kramberger@detektivska-zbornica.si

Podpredsednik zbornice Dušan POSLEK

dusan.poslek@detektivska-zbornica.si

Sekretarka zbornice Maša PONIKVAR masa.ponikvar@detektivska-zbornica.si
Upravni odbor zbornice Tina KRAMBERGER, predsednica tina.kramberger@detektivska-zbornica.si
Jernej DERŽEK jernej.derzek@detektivska-zbornica.si
Tina LORBEK tina.lorbek@detektivska-zbornica.si
Ignacij PEČOLER ignacij.pecoler@detektivska-zbornica.si
Silvo PETEK silvo.petek@detektivska-zbornica.si
Dušan POSLEK dusan.poslek@detektivska-zbornica.si
Bernarda ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ bernarda.skrabar.damnjanovic@detektivska-zbornica.si
Tibor TAJNŠEK tibor.tajnsek@detektivska-zbornica.si
Nal VUTE nal.vute@detektivska-zbornica.si
Nadzorni odbor zbornice Silvan ČERNAC, predsednik silvan.cernac@detektivska-zbornica.si
Aleksandra FORTIN aleksandra.fortin@detektivska-zbornica.si
Šeheresada TAJNŠEK seheresada.tajnsek@detektivska-zbornica.si
Častno razsodišče zbornice Marjan DRAGAR, predsednik marjan.dragar@detektivska-zbornica.si
Aleš AŽMAN ales.azman@detektivska-zbornica.si
Helena DVORŠAK helena.dvorsak@detektivska-zbornica.si
Rok FAJT rok.fajt@detektivska-zbornica.si
Špela KOCJAN spela.kocjan@detektivska-zbornica.si
Tina LORBEK tina.lorbek@detektivska-zbornica.si
Teja PRIMC teja.primc@detektivska-zbornica.si
Komisija za nadzor nad delom članov DeZRS Mateja ŠOBER AŽMAN, predsednica mateja.sober.azman@detektivska-zbornica.si
Damjana JUHART damjana.juhart@detektivska-zbornica.si
Stanislav NOVAK stanislav.novak@detektivska-zbornica.si
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) Bernarda ŠKRABAR DAMNJANOVIĆ bernarda.skrabar.damnjanovic@detektivska-zbornica.si